Gør noget radikalt! - free the pinetree

Earth Overshoot Day

På færgen fra Sjælland kommer jeg tilfældigt til at sidde ved siden af en glad mand midt i trediverne og hans lige så glade kollega. Mændene har tydeligvis succes. De er ansat i en virksomhed, der sælger tøj som danskerne ret beset ikke rigtigt har brug for, da garderoben allerede er fyldt. Tøj, som produceres langt fra Danmark, og sælges i den type butikker, der skifter alt deres interiør ud hver femte år fordi de kan og fordi det ifølge deres analytikere skaber flere kunder. Jeg kan høre på den…

Det obligatoriske Energisyn kan sætte skub i energieffektiviseringerne

I 2012 vedtog EU det meget danskinspirerede Energisparedirektiv, der blandt andet skal skabe besparelser i Europæisk Erhvervsliv. En af de mere målrettede tiltag, der er kommet ud af direktivet, er loven om tvunget Energisyn hos alle store virksomheder og disses datterselskaber. ”Store” lyder måske ikke af mange i en dansk kontekst, men i Danmark taler vi alligevel om en 700 – 800 stykker. Bekendtgørelsen, der regulerer hvem, hvornår og hvorfor kan for den nysgerrige læses her og går i korthed ud på, at hele virksomhedens energiforbrug skal kortlægges, mulige besparelser…

Energimærkerne er kun den halve diagnose

Et indlæg af Kurt Othendal Nielsen, Siemens som fortsættelse af energieffektiviseringens rigtige konger Jeg tror ikke at der findes en kommune eller virksomhed med respekt for sig selv, der ikke er i gang med at reducere deres energiforbrug. Det bedste de kan, og med de midler og kompetencer de har. Imidlertid er der plads til betydelige forbedringer; – fundamentet for de fleste energirenoveringsprojekter er de lovpligtige energimærker. Vores erfaring er, at de meget sjældent viser det fulde besparelsespotentiale. Simpelthen fordi analysen ikke er detaljeret nok. En dygtig læge vil sige…

Energieffektiviseringens rigtige konger

Politikerne skaber visionerne! Nuvel. Men handlingerne lader ofte vente på sig og når først de visionære tal er meldt ud (20/20/20 eller fossilfri i 2050) melder den grå hverdag sig. Den, hvor der skal eksekveres. Det er ikke nær så sjovt som at definere målene og skåle på fremtiden. Jeg sad engang til møde med en teknisk direktør for en mellemstor dansk kommune. Kommunen havde tiltrådt den såkaldte ”Kurveknækkeraftale” med Elsparefonden, men den tekniske direktør kunne hverken huske, hvornår den var tiltrådt eller hvor stor en procentdel af deres elforbrug,…

Sådan får den Grønne Investeringsfond succes

Den Grønne Investeringsfond, der etableres i 2015 er et regeringsinitiativ til fremme af energieffektivisering og vedvarende energi. Fonden skal kunne lånefinansiere VE og energieffektiviseringsprojekter med op til 60 % af lånekapitalen i op til 25 år. Den kan både låne ud til SMV’er og til store virksomheder. Dermed har den en lidt bredere tilgang til markedet end vækstfonden, som den administreres af. Den Grønne investeringsfond skal forsøge at sætte skub i markedet for energieffektivisering ved at tilbyde lån til projekter, der ikke ville være blevet til noget uden fondens eksistens….

Når ESCO bliver til EPC, bliver det attraktivt for det offentlige

Hvorfor bliver kommunerne og regionerne ved med at kalde EPC projekterne for ESCO og hvorfor bliver leverandørerne af ESCO og EPC ved med at lade dem gøre det? Hvad er det, der er så svært? Hvis vi skal bestille en rejse eller købe et stykke elektronik så tilbydes vi samme type koncepter, som på energirenoveringsmarkedet og her forstår vi dem godt. EPC tankegangen: Vil du have en forsikring oveni? Nej tak, jeg er forsikret eller jo tak, det ville være rart med lidt ekstra tryghed. ESCO tankegangen: Skal du have…

ESCO projekter giver sundere børn og færre sygedage

Der er penge, teknologi, håndværkere og kloge hoveder, der savnes bare en beslutning At skabe bedre vilkår for tusindevis af skolebørn og deres lærere kræver bare, at politikerne har mod til at skrive under på en ESCO kontrakt til en 4 – 8 mill. kr. pr. skole og forpligte sig til et samarbejde med en ESCO partner i 15-20 år. Når de ikke har mod til dette skyldes det nok mangel på viden, for de samme politikere skriver gladeligt under på stadionprojekter, multihaller og nye skoler til over 100 millioner…

Dårlige udbud kan undgås med teknisk dialog

Tilpasset indlæg baseret på artikel skrevet af Teo Geer for EnergiMidt og bragt i KTC bladet maj 2013 Hvorfor er så mange kommuner og regioner bange for den tekniske dialog eller markedsudredning som den også kaldes? Hvem har gjort dem så forskrækket, at de ikke tør invitere på kaffe og blødt brød, fordi de er bange for at udelukke dem, de gerne vil tale med? Det er gennem dialog at kommuner og regioner kan få den nødvendige viden om ESCO projekterne og blive klædt på til at møde bygherrerådgiveren, der…

Hvor længe skal et ESCO projekt holde?

Tilpasset indlæg baseret på artikel af Teo Geer, skrevet for EnergiMidt og indrykket i KTC bladet januar 2013 Et ESCO-projekt holder som et minimum i kontraktens levetid. ESCO-leverandøren stiller nemlig garanti for besparelserne og vil derfor gøre alt for at sikre, at der spares den aftalte mængde energi indenfor den aftalte periode. Men der er mange måder at nå målet på – og ESCO-projektet kan nemt blive genstand for spekulation, hvis ikke aftalen tager højde for dette. Når kommunen aftaler et ESCO projekt med en ESCO-leverandør, har kommunen en formodning…

Derfor har ESCO projekter svært ved at konkurrere med Vindmøller

Finansiering af energiprojekter – vindmøllerne vinder I et ESCO projekt udført af en ESCO virksomhed som f.eks. EnergiMidt , er det hensigten, at virksomheden til fulde står for projektets økonomi frem til det første år efter endt implementering. På dette tidspunkt er det muligt at dokumentere, at besparelserne opnås i forhold til beregninger og hermed kan forrentning og risiko fastslås og projektet kan finansieres/ sælges /overdrages til en finansiel part. Nye projekter vil således belaste ESCO virksomhedens økonomi med de eksterne omkostninger samt de omkostninger, der afholdes af eget personale….